Got 0 bytes response, method=default Response decode error Słowo Metropolity Katowickiego

katedra

Drogie Siostry!
1. Witam Was serdecznie u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach. Witam utrudzone pątniczki z wielu parafii naszej archidiecezji. Witam wszystkie pokolenia kobiet i od razu składam Wam „Bóg zapłać” za rodzinne pielgrzymowanie: bo babcie przyszły z wnuczkami, a matki ze swymi córkami. Są z nami również matki, które pod sercem przyniosły nowe życie – witam kobiety w stanie błogosławionym!
Witam osoby życia konsekrowanego: wszystkie siostry zakonne i panie z instytutów życia konsekrowanego. A Siostrom klauzurowym – Karmelitankom z Katowice i Tarnowa oraz Wizytkom z Rybnika za „omodlenie” dzisiejszej pielgrzymki i duchową obecność.
W Waszym imieniu witam kobiety, które obdarzyliśmy społecznym zaufaniem, udzielając im poparcia w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Witam wśród nas Panie Posłanki. Witam Panie Prezydent Miast: Katowic, Rudy Śląskiej i Zabrza. I dziękuję za zaangażowanie w Metropolitalne Święto Rodziny, które dzięki Samorządom zatacza coraz szersze kręgi.
Witam kobiety ze świata kultury i nauki, reprezentujące wyższe uczelnie Śląska i media!
W Waszym imieniu witam naszego dostojnego gościa księdza kardynała Joachima Meisnera, arcybiskupa Kolonii. Witam go jako przyjaciela Śląska i Polski, przyjaciela i bliskiego współpracownika dwóch papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Nade wszystko zaś witam Księdza Kardynała jako czciciela Matki Bożej, który – jako pielgrzym - nawiedził już prawie wszystkie sanktuaria Maryjne Europy i nie tylko… Cieszymy się obecnością i świadectwem, jakie Ksiądz Kardynał daje o swojej Matce, która – jak mówi - nigdy nie wypuszczała różańca z ręki... Tych słów nie powtarzam w języku niemieckim, bo Ksiądz Kardynał sercem rozumie nasz język...
Serdecznie witam księdza arcybiskupa Szczepana Wesołego z Rzymu. Jego niezwykły życiorys jest niczym scenariusz sensacyjnego filmu... Jak pamiętamy, jego diecezją z woli papieża Pawła VI stał się cały świat! Wszędzie tam, gdzie żyli Polacy na emigracji, był i ciągle jest – mimo ukończonych 86 lat – nasz drogi arcybiskup Szczepan. Wywiad rzeka z nim nosi tytuł „Biskup na walizkach”. Księże Arcybiskupie, witamy w domu i prosimy o przewodniczenie dzisiejszym nieszporom na Piekarskim Wzgórzu!
Witam biskupa gliwickiego Jana Kopca, który przed rokiem głosił tu homilię oraz biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej Piotra Gregera. On będzie gościem Godziny Młodzieżowej.
Modli się z nami arcybiskup senior Damian Zimoń. Witamy go serdecznie, a korzystając z okazji mówimy: „Bóg zapłać” za wieloletnią pasterską troskę o to miejsce i wszystkich tu pielgrzymujących.
Metropolitę lwowskiego, reprezentuje dziś w Piekarach jego wikariusz generalny, kapłan naszej archidiecezji, ksiądz infułat Józef Pawliczek. Zaś Biskupa tarnowskiego, ksiądz infułat Adam Kokoszka.
Witam wszystkich waszych duszpasterzy: katowicką Kapitułę Katedralną i księży, którzy posługują w konfesjonałach, sprawując sakrament pokuty i pojednania.
Witam serdecznie media: świeckie Radio i TV Katowice i nasze archidiecezjalne „Radio eM”, a „Gościowi Niedzielnemu” składam podziękowanie za przygotowanie wydania specjalnego na dzisiejszą pielgrzymkę. Na stronie 6-tej znajdują się cytaty z przemówień Jana Pawła II do katowickich diecezjan. Drogie Siostry, pomóżcie nam proszę wybrać najcenniejsze fragmenty! Zostaną one umieszczone w kaplicy Matki Bożej Piekarskiej w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, którą na zaproszenie Arcybiskupa Krakowskiego, kard. Dziwisza, możemy tam urządzić.


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media