Got 0 bytes response, method=default Response decode error Słowo Metropolity Katowickiego przed wizytą ad limina

katedra

Ilekroć odmawiamy Credo, uroczyście wyznajemy: „wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. Zjednoczeni wiarą w Boga, nieustanie budujemy jedność między sobą, stając się Kościołem: rodziną wierzących, której głową jest sam Chrystus (por. Kol 1,18; Ef 1,10). Z Jego woli, widzialnym znakiem i fundamentem tej jedności jest każdorazowy następca świętego Piotra – dziś papież Franciszek. Pomaga nam on, podobnie jak jego poprzednicy, budować życie na skale. „Co to znaczy budować na skale?” – pytał ludzi młodych Benedykt XVI. „Budować na skale – mówił – to między innymi budować na Piotrze i z Piotrem. Bądźcie dumni z miłości do Piotra i do Kościoła, który został mu powierzony!” (Benedykt XVI, Słowo do młodych, Kraków 2006).
Do takiego „budowania na skale” powołani są przede wszystkim biskupi, jako następcy apostołów i członkowie Biskupiego Kolegium, któremu przewodzi Ojciec Święty. Pasterze poszczególnych Kościołów lokalnych zobowiązani są prawem Kościoła, by pielgrzymować do grobu apostoła Piotra i pogłębiać więź z jego następcą. W dniach 1-8 lutego 2014 roku Stolica Apostolska wyznaczyła termin takiej wizyty w Watykanie biskupom tworzącym Episkopat Polski. Informując Was o tym, serdecznie proszę o modlitwę, aby ten służbowy pobyt w sercu Kościoła – zwany tradycyjnie wizytą ad limina apostolorum, czyli do progów apostolskich – był owocny i służył budowaniu kościelnej jedności, wspólnoty i braterstwa.
Podczas wizyty realizowany jest uświęcony tradycją porządek, który łączy dwa wymiary: modlitwy i spotkań. Pierwszy z nich przewiduje nawiedzenie rzymskich bazylik większych, w których będziemy celebrowali Msze święte, modląc się za Kościół w całej Ojczyźnie oraz za nasze Kościoły lokalne. Drugi wymiar obejmuje spotkania z Papieżem i rozmowy w poszczególnych urzędach Kurii Rzymskiej.
Podczas spotkania z papieżem Franciszkiem przekażę mu – od wspólnoty Kościoła Archidiecezji Katowickiej – dar modlitwy oraz słowa jedności. Wyrażę też  wdzięczność za wszystkie gesty życzliwości i apostolskie błogosławieństwo, jakiego ostatnio udzielił dzieciom i młodzieży uczestniczącym w roratach. Podziękuję również Ojcu Świętemu za słowa skierowane do pielgrzymujących na Piekarskie Wzgórze do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej oraz do wiernych, którzy zebrali się w katowickim „Spodku”, aby uczestniczyć w widowisku o św. Franciszku z Asyżu. Mimo krótkiego jeszcze pontyfikatu, jesteśmy też wdzięczni Papieżowi za wszystkie słowa i gesty, które wzbogacają prace II Synodu Kościoła Katowickiego.

    Drodzy Diecezjanie!
    Zapewniam Was o modlitwie podczas wizyty u progów apostolskich: by nie ustała Wasza wiara, by umacniała się ona i wzrastała. Będę pamiętał o chorych i tych, którzy się źle mają, o rodzinach i osobach życia konsekrowanego, o prezbiterach i diakonach, aby trwali w wierności powołaniu, wiarygodnie świadcząc słowem i życiem: „wierzę w Syna Bożego”!
W dniach wizyty ad limina pozostańmy w modlitewnej łączności, by pogłębiała się nasza wzajemna miłość, by budował się Kościół – nasza wspólna rodzina: na Chrystusie i z Chrystusem, na Piotrze i z Piotrem. Niech „jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół” będzie „miłością wielki”, jak i wszystkie rodziny żyjące w naszej śląskiej Ojcowiźnie.

    Z serca Wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media