Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Uzyskiwanie odpustów…, to wyraz naszej eklezjalnej solidarności i gotowości do pomocy…

katedra

Bracia i Siostry należący do III Zakonu św. Franciszka!
Wokół słowa i pojęcia „odpust” narosło w ciągu wieków wiele nieporozumień. Niezależnie od nich, zawsze nienaruszone pozostawało przekonanie, że Boże przebaczenie i zbawienie duszy nie są do kupienia; są wielkodusznym darem Boga, który swoją miłość i miłosierdzie objawia w Jezusie Chrystusie. Czym zatem jest odpust, który dziś zyskujemy dla siebie lub dla zmarłych...
Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone (odpuszczone) już co do winy w sakramencie Pokuty i Pojednania. Zyskujemy go – po pewnymi warunkami – za pośrednictwem Kościoła, który jako miejsce doświadczania odkupienia – rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych Kościoła.
Wśród nich na pierwszym miejscu widzimy Maryję, Matkę Kościoła i naszą, która idzie pierwsza w pielgrzymce wiary. Jej zasługą było – jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii – przyjęcie Bożego posłańca i wyrażenie zgody na to, aby plan zbawienia stał się rzeczywistością – aby Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami.. Przypomnijmy te słowa, wyjęte jakby z kronikarskiego zapisu.  
„..posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą..”.
W Nazarecie Maryja dowiedziała się, że jest „łaski pełna”, co znaczy, że jest „pełna Ducha Świętego”. To właśnie Duch Święty sprawia w Niej, że Słowo staje się Ciałem i zamieszkuje wśród nas. Wydarzenie to wskazuje na „ tajemniczy związek między Duchem Bożym a Maryją”. ( Paweł VI MC 27).
To kim Maryja się stała i jest zawdzięcza swojemu Synowi i działaniu Ducha Świętego. Dzięki Duchowi Świętemu wierzy, że „ dla Boga... nie ma nic niemożliwego”( Łk 1,38).
Duch Święty sprawia, że Słowo staje się w Niej rzeczywistością. Staje się nie bez Jej przyzwolenie, bez wypowiedzenia :” niech mi się stanie „.Te słowa wskazują na gotowość Maryi do współpracy z Duchem Świętym.
Jest On ( Duch Święty) obecny podczas narodzin w Betlejem, dając Maryi moc i światło wiary w to, że Jej  Dziecko jest Synem Bożym, oczekiwanym Mesjaszem.
Duch Święty towarzyszył Jej podczas całego ziemskiego życia, kiedy z daleka, niejako z pewnej perspektywy przypatrywała się ukrytemu życiu Jezusa a potem Jego działalności „zachowując i rozważając wszystkie te słowa w swoim sercu„.
Nawiedzając św. Elżbietę, pełna Ducha Świętego, przekazywała tę wielką prawdę, że Bóg chce okazywać swą moc jedynie przez „miłosierdzie nad tymi, którzy się Go boją” i przez wywyższanie tego, co poniżone i przez uniżanie tego co się wywyższa. „Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokorne”. Ile razy już – za naszego życia byliśmy świadkami spełniania się tego maryjnego proroctwa. I jeszcze będziemy…
Szczególnej opieki Ducha Świętego potrzebowała Maryja, kiedy stała na Golgocie, u stóp Krzyża, aby w tej godzinie próby, w godzinie śmierci Jezusa, dostrzec w tym wydarzeniu zamysł Ojca, by doświadczyć prawdy słów, że Jego „myśli nie są naszymi..”
Dzięki mocy Ducha Świętego stała się z wysokości Krzyża matka tych, za których Chrystus dał swoje życie.
Ona też trwała jednomyślnie z Apostołami na modlitwie i prosiła o dar Ducha Świętego dla wspólnoty Apostołów i uczniów. Wiedziała bowiem, że Duch Święty uczynił w Jej życiu wielkie rzeczy.
Życie Maryi od Zwiastowania po Zesłanie Ducha Świętego pełne było obecności i działania Ducha Świętego. Wypełnione było współpracą z Duchem Świętym.
W Jej życiu odsłania się niejako mechanizm działania Ducha Świętego.  Wzywa On człowieka – szanując jego wolność do współpracy i współdziałania.
Maryja odpowiadała na wszystkie wezwania postawą pełną  gotowości i otwarcia na działanie Ducha Świętego, na Boże wezwania.


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media