Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Boże uczyń mnie narzędziem Twojego miłosierdzia!

katedra

Abp Skworc: Boże uczyń mnie narzędziem Twojego miłosierdzia!

Światowe Dni Młodzieży
Katowice, lotnisko Muchowiec, 27.07.2016

Bienvenu sur le Mont Carmel !
Vi do un cordiale benvenuto sul Monte Carmelo!
Herzlich Wilkommen am Berg Karmel!
Witam na Górze Karmel! 1.    Witam wszystkich pielgrzymów; witam Pasterzy, którzy przybyli na ŚDM ze swoją młodą Owczarnią i są z nami!
Podziwiam indywidualny wysiłek każdego z was, związany z przybyciem dziś tu, na Górę Karmel. Pokonywaliście przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne, aby tu przybyć w drodze do Krakowa. Zmaganie się z trudnościami należy do natury górskiej wspinaczki! Pewnie nieraz w czasie wakacji chodziliście górskimi szklakami i doskonale wiecie, ile sił i wysiłku, pokonywania własnej słabości, wymaga wejście na szczyt; a im im wyższy szczyt, tym więcej wysiłku. Dziś jesteśmy na szczycie Góry Karmel, która zajmuje wyjątkowe miejsce w geografii, historii, w dziejach religii i mistyce.
Geograficznie góra Karmel jest jednym z najpiękniejszych miejsc Ziemi Świętej. Piękno tej góry było w Biblii wielokrotnie opisywane. Karmel znaczy po hebrajsku „ogród Boży”.
Góra Karmel w szczególny sposób związana jest z prorokiem Eliaszem. To właśnie na Górze Karmel prorok Eliasz postawił zebranym jakże aktualne pytanie: „Jak długo będziecie się chwiać na obie strony?”. I jako prorok, czyli człowiek wskazujący na Boga podpowiedział: dokonajcie wyboru, wybierzcie Boga prawdziwego! A potem złożył przyjętą przez Boga ofiarę. Ostatecznie pokonał fałszywych proroków, kapłanów bożka Baala. Zwyciężyła wiara w Jednego Boga.
Tam też prorok Eliasz miał wizję obłoku podnoszącego się nad morzem, co jest powszechnie intepretowanie, jako znak/symbol Maryi i zapowiedź zbliżającego się Zbawiciela.
2.    W tej godzinie Eucharystii – na katowickiej Górze Karmel - jest z nami prorok Eliasz, którego przykład mobilizuje do rozprawiania się z agresywnymi bożkami (znacie ich imiona) i opowiedzenia się za Bogiem, Stworzycielem nieba, ziemi i człowieka; za Bogiem, który tak umiłował świat, człowieka, że dał swojego Syna, Jedynego Zbawiciela Człowieka.
    Drodzy! Jest z nami już nie tajemniczy znak obłoku, ale w tajemnicy świętych obcowania Maryja, co obrazuje – obecny na ołtarzu, a umiłowany przez nas tu na Górnym Śląsku wizerunek MB Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej (wielu z was odwiedziło piekarskie sanktuarium).
    Tytuł – Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej - nadał Jej prorok, który tu na tym miejscu stanął dnia 20 czerwca 1983 roku, a rzesza jego słuchaczy była blisko 2-u milionowa.
    Tu Jan Paweł II, głosił Ewangelię ewangelię pracy i potrzebę solidarności. Mówił: „miłość jest większa od sprawiedliwości. Tylko miłość może zabezpieczać pełnię sprawiedliwości. Trzeba więc, aby naprawdę miłowany był człowiek, jeżeli w pełni mają być zabezpieczone prawa człowieka”.
    Ten wielki prorok – dziś Święty Patron ŚDM - jest z nami duchowo obecny w tej godzinie Eucharystii i poucza, że trzeba rozprawiać się z egoizmem w imię solidarności, bo solidarność to jedno z imion miłosierdzia. Trzeba samemu lub we wspólnocie z innymi zbliżyć się do tych, którzy potrzebują pomocy i miłosierdzia. Potrzebujący nie są na odległym lądzie, są tuż obok, na skraju drogi, którą idziesz, jak szedł Miłosierny Samarytanin. Przykład jego postawy poucza, że miłosierdzie wymaga zatrzymania się przy człowieku, wymaga osobistego zaangażowania, że nie zna granic i potrzebuje wyobraźni. 
Prorok Jan Paweł II uczył nas również miłosierdzia dla siebie i całego stworzenia. Nieraz przywoływał Dekalog, zapisany w Księdze Wyjścia. Są w nim i takie słowa: „sześć dni będziesz pracował, a dnia siódmego zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wól i osioł”.  Bronił Jan Paweł II niedzieli, jako dnia Boga i człowieka. Apelował, aby ją człowiekowi zwrócić! Drodzy! Dziś powiemy: Niedziela jest dobrem, wartością demokratyczną, należy się każdemu, każdej rodzinie, społeczeństwu! 
Współczuciem i miłosierdziem trzeba ogarnąć dzieło stworzenia, ziemię. Nie wolno ziemi eksploatować nieroztropnie!
Drodzy – Górny Śląsk, dokąd przybyliście i jego mieszkańcy byli przez wiele dziesięciolecia bezwzględnie eksploatowani przez przemysł ciężki, podporę systemu komunistycznego. Nie liczył się człowiek, nie liczyła się rodzina, ani niedziela, tylko produkcja, tylko wydobyte tony węgla i tony wyprodukowanej stali. Koszt ludzki i koszt, jaki płaciła natura, nie był brany pod uwagę!
Może – będąc w parafiach naszej archidiecezji – zauważyliście charakterystyczne dla Górnego Śląska miejsca przemysłowej aktywności. Może przeszliście Szlakiem Zabytków Techniki. Może też zauważyliście poprzemysłowe ruiny; zrujnowane osiedla, domy; może spotkaliście też ludzi, którzy w jakimś sensie są ofiarami tej bezwzględnej eksploatacji. Wszyscy oni potrzebują miłosierdzia!
    Drodzy Pielgrzymi! Jesteście młodzi, przed wami przyszłość! Przygotowujecie się do niej zdobywając wykształcenie. Jutro zależy od was, od waszej kompetencji i duchowości! Kształtujcie je w duchu nauki Jezusa z Nazaretu! Pamiętajcie, że miłosierdzia domaga się człowiek i ziemia, jej mieszkańcy i całe stworzenie! Ziemia to nasz wspólny dom, dbajmy o niego wszędzie gdzie żyjemy.
3.    W godzinie Eucharystii jest z nami prorok wyjątkowy, to Jezus Chrystus, Jedyny Odkupiciel Człowieka. Otwórzcie drzwi waszego serca Chrystusowi, aby Go przyjąć duchowo i w postaci pokarmu na drodze pielgrzymowania. I przyjmijcie Go, jako swego Pana, powiedzcie jak apostoł Tomasz – Pan mój i Bóg mój…
    Drodzy!
Jezus przychodzi do nas w mocy Ducha… Mówi nam to samo, co powiedział tam w Nazarecie, bo Nazaret jest dzisiaj tu; wobec nas dokonuje jakby autoprezentacji słowami proroka Izajasza:
    «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana ».
    Dziś 23 lipca 2016 roku: tu i teraz «spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». Rok łaski od Pana trwa. Trwa: Rok Miłosierdzia Boga względem nas i czas miłosierdzia ludzi względem siebie. To nadzwyczajna okazja (nadzwyczajna promocja) by się powierzyć miłosiernemu Bogu, by się opowiedzieć za duchowością miłosierdzia.
    Uczyńcie to w tej chwili… Zaufaj Bogu i powierz Mu swoje dziś i jutro. W tym miejscu gdzie jesteś – powiedz jak Jan Paweł II – Totus tuus; cały jestem Twój…
    Boże uczyń mnie narzędziem Twojego miłosierdzia i spraw, bym swoim braciom i siostrom głosił Twoje imię, jak śpiewaliśmy w psalmie!
    W sprawie głoszenia braciom i siostrom, bardzo konkretnie pouczył nas w drugim czytaniu mszalnym św. Paweł: „wybaczajcie sobie nawzajem… I Słowo Chrystusa, niech w was mieszka w całym swym bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, pieśniami pełnymi ducha, pod wypływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach”.
    Kochani Pielgrzymi!
    Modlę się z wami i za was! Niech trwa w was radość Ewangelii! Tydzień Misyjny w Archidiecezji Katowickiej dobiega końca.
    W poniedziałek wyruszycie w drogę do Krakowa, na spotkanie z prorokiem, papieżem Franciszkiem. Niech was dalej bezpiecznie prowadzi Boża Opatrzność! Do swoich krajów, rodzin i parafii wróćcie ubogaceni, z mocnym przekonaniem, iż trzeba powierzyć się miłosiernemu Bogu i odważyć się na miłosierdzie wobec bliźnich!
   

            Boże uczyń mnie narzędziem Twojego miłosierdzia!

Homilia Arcybiskupa Katowickiego; Muchowiec, ŚDM, 2016.07.27

Bienvenu sur le Mont Carmel !

Vi do un cordiale benvenuto sul Monte Carmelo!

Herzlich Wilkommen am Berg Karmel!

Witam na Górze Karmel!

1.    Witam wszystkich pielgrzymów; witam Pasterzy, którzy

przybyli na ŚDM ze swoją młodą Owczarnią i są z nami!

Podziwiam indywidualny wysiłek każdego z was, związany z przybyciem dziś tu, na Górę Karmel. Pokonywaliście przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne, aby tu przybyć w drodze do Krakowa. Zmaganie się z trudnościami należy do natury górskiej wspinaczki! Pewnie nieraz w czasie wakacji chodziliście górskimi szklakami i doskonale wiecie, ile sił i wysiłku, pokonywania własnej słabości, wymaga wejście na szczyt; a im im wyższy szczyt, tym więcej wysiłku. Dziś jesteśmy na szczycie Góry Karmel, która zajmuje wyjątkowe miejsce w geografii, historii, w dziejach religii i mistyce.

Geograficznie góra Karmel jest jednym z najpiękniejszych miejsc Ziemi Świętej. Piękno tej góry było w Biblii wielokrotnie opisywane. Karmel znaczy po hebrajsku „ogród Boży”.

Góra Karmel w szczególny sposób związana jest z prorokiem Eliaszem. To właśnie na Górze Karmel prorok Eliasz postawił zebranym jakże aktualne pytanie: „Jak długo będziecie się chwiać na obie strony?”. I jako prorok, czyli człowiek wskazujący na Boga podpowiedział: dokonajcie wyboru, wybierzcie Boga prawdziwego! A potem złożył przyjętą przez Boga ofiarę. Ostatecznie pokonał fałszywych proroków, kapłanów bożka Baala. Zwyciężyła wiara w Jednego Boga.

Tam też prorok Eliasz miał wizję obłoku podnoszącego się nad morzem, co jest powszechnie intepretowanie, jako znak/symbol Maryi i zapowiedź zbliżającego się Zbawiciela.

2.    W tej godzinie Eucharystii – na katowickiej Górze Karmel - jest

z nami prorok Eliasz, którego przykład mobilizuje do rozprawiania się z agresywnymi bożkami (znacie ich imiona) i opowiedzenia się za Bogiem, Stworzycielem nieba, ziemi i człowieka; za Bogiem, który tak umiłował świat, człowieka, że dał swojego Syna, Jedynego Zbawiciela Człowieka.

         Drodzy! Jest z nami już nie tajemniczy znak obłoku, ale w tajemnicy świętych obcowania Maryja, co obrazuje – obecny na ołtarzu, a umiłowany przez nas tu na Górnym Śląsku wizerunek MB Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej (wielu z was odwiedziło piekarskie sanktuarium).

         Tytuł – Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej - nadał Jej prorok, który tu na tym miejscu stanął dnia 20 czerwca 1983 roku, a rzesza jego słuchaczy była blisko 2-u milionowa.

         Tu Jan Paweł II, głosił Ewangelię ewangelię pracy i potrzebę solidarności. Mówił: „miłość jest większa od sprawiedliwości. Tylko miłość może zabezpieczać pełnię sprawiedliwości. Trzeba więc, aby naprawdę miłowany był człowiek, jeżeli w pełni mają być zabezpieczone prawa człowieka”.

         Ten wielki prorok – dziś Święty Patron ŚDM - jest z nami duchowo obecny w tej godzinie Eucharystii i poucza, że trzeba rozprawiać się z egoizmem w imię solidarności, bo solidarność to jedno z imion miłosierdzia. Trzeba samemu lub we wspólnocie z innymi zbliżyć się do tych, którzy potrzebują pomocy i miłosierdzia. Potrzebujący nie są na odległym lądzie, są tuż obok, na skraju drogi, którą idziesz, jak szedł Miłosierny Samarytanin. Przykład jego postawy poucza, że miłosierdzie wymaga zatrzymania się przy człowieku, wymaga osobistego zaangażowania, że nie zna granic i potrzebuje wyobraźni.

Prorok Jan Paweł II uczył nas również miłosierdzia dla siebie i całego stworzenia. Nieraz przywoływał Dekalog, zapisany w Księdze Wyjścia. Są w nim i takie słowa: „sześć dni będziesz pracował, a dnia siódmego zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wól i osioł”. Bronił Jan Paweł II niedzieli, jako dnia Boga i człowieka. Apelował, aby ją człowiekowi zwrócić! Drodzy! Dziś powiemy: Niedziela jest dobrem, wartością demokratyczną, należy się każdemu, każdej rodzinie, społeczeństwu! 

Współczuciem i miłosierdziem trzeba ogarnąć dzieło stworzenia, ziemię. Nie wolno ziemi eksploatować nieroztropnie!

Drodzy – Górny Śląsk, dokąd przybyliście i jego mieszkańcy byli przez wiele dziesięciolecia bezwzględnie eksploatowani przez przemysł ciężki, podporę systemu komunistycznego. Nie liczył się człowiek, nie liczyła się rodzina, ani niedziela, tylko produkcja, tylko wydobyte tony węgla i tony wyprodukowanej stali. Koszt ludzki i koszt, jaki płaciła natura, nie był brany pod uwagę!

Może – będąc w parafiach naszej archidiecezji – zauważyliście charakterystyczne dla Górnego Śląska miejsca przemysłowej aktywności. Może przeszliście Szlakiem Zabytków Techniki. Może też zauważyliście poprzemysłowe ruiny; zrujnowane osiedla, domy; może spotkaliście też ludzi, którzy w jakimś sensie są ofiarami tej bezwzględnej eksploatacji. Wszyscy oni potrzebują miłosierdzia!

         Drodzy Pielgrzymi! Jesteście młodzi, przed wami przyszłość! Przygotowujecie się do niej zdobywając wykształcenie. Jutro zależy od was, od waszej kompetencji i duchowości! Kształtujcie je w duchu nauki Jezusa z Nazaretu! Pamiętajcie, że miłosierdzia domaga się człowiek i ziemia, jej mieszkańcy i całe stworzenie! Ziemia to nasz wspólny dom, dbajmy o niego wszędzie gdzie żyjemy.

3.    W godzinie Eucharystii jest z nami prorok wyjątkowy, to Jezus

Chrystus, Jedyny Odkupiciel Człowieka. Otwórzcie drzwi waszego serca Chrystusowi, aby Go przyjąć duchowo i w postaci pokarmu na drodze pielgrzymowania. I przyjmijcie Go, jako swego Pana, powiedzcie jak apostoł Tomasz – Pan mój i Bóg mój…

         Drodzy!

Jezus przychodzi do nas w mocy Ducha… Mówi nam to samo, co powiedział tam w Nazarecie, bo Nazaret jest dzisiaj tu; wobec nas dokonuje jakby autoprezentacji słowami proroka Izajasza:

         «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana ».

         Dziś 23 lipca 2016 roku: tu i teraz « spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». Rok łaski od Pana trwa. Trwa: Rok Miłosierdzia Boga względem nas i czas miłosierdzia ludzi względem siebie. To nadzwyczajna okazja (nadzwyczajna promocja) by się powierzyć miłosiernemu Bogu, by się opowiedzieć za duchowością miłosierdzia.

         Uczyńcie to w tej chwili… Zaufaj Bogu i powierz Mu swoje dziś i jutro. W tym miejscu gdzie jesteś – powiedz jak Jan Paweł II – Totus tuus; cały jestem Twój…

         Boże uczyń mnie narzędziem Twojego miłosierdzia i spraw, bym swoim braciom i siostrom głosił Twoje imię, jak śpiewaliśmy w psalmie!

         W sprawie głoszenia braciom i siostrom, bardzo konkretnie

pouczył nas w drugim czytaniu mszalnym św. Paweł: „wybaczajcie sobie nawzajem…

         I Słowo Chrystusa, niech w was mieszka w całym swym

bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie,

psalmami, pieśniami pełnymi ducha, pod wypływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach”.

         Kochani Pielgrzymi!

         Modlę się z wami i za was! Niech trwa w was radość Ewangelii!

Tydzień Misyjny w Archidiecezji Katowickiej dobiega końca.

         W poniedziałek wyruszycie w drogę do Krakowa, na spotkanie z

prorokiem, papieżem Franciszkiem. Niech was dalej bezpiecznie

prowadzi Boża Opatrzność! Do swoich krajów, rodzin i parafii

wróćcie ubogaceni, z mocnym przekonaniem, iż trzeba powierzyć się

miłosiernemu Bogu i odważyć się na miłosierdzie wobec bliźnich!

        

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media