Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Dziękujemy Maryi… za matczyne działanie i oddziaływanie.

katedra

Abp Skworc: Dziękujemy Maryi… za matczyne działanie i oddziaływanie.

Uroczystości odpustowe ku czci Narodzenia NMP
Piekary Śl. 12.09.2016

1. W uroczystość MB Piekarskiej, głównej patronki naszego lokalnego Kościoła, Kościół katowicki przybywa do swojej patronki, aby złożyć dziękczynienie i przedstawić prośby.
Dziękujemy Maryi za jej obecność od wieków w tym miejscu, za matczyne działanie i oddziaływanie. Jesteśmy Jej wdzięczni za to, że nas przyjmuje w grupach pielgrzymkowych i indywidualnie na niezapomnianych audiencjach.
Jesteśmy Maryi wdzięczni za to, że nas wysłuchuje i przedstawia nasze prośby swemu Synowi. Jesteśmy Jej wdzięczni, że pozwala się tu czcić, jako Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
2. "Posłał Bóg anioła Gabriela.. do Dziewicy;  A dziewicy było na imię Maryja”. Te słowa słyszeliśmy w Ewangelii.
Imię osoby ma w Biblii zawsze wielkie znaczenie. Zawołanie po imieniu oznacza zawsze bliską relację. Zostaliśmy w imię Boga w Trójcy Jedynego ochrzczeni.. "nie dano nam żadnego innego imienia .. W którym możemy być uratowani.. tylko imię Jezusa Chrystusa.. ( Apg 4, 12). A to imię zostało nadane przez Maryję, bo tak rozkazał archanioł Gabriel.
Przywołanie imienia oznacza łączność z wzywanym i jest wyrazem bliskości. Kto świadomie przywołuje Maryję, ten przyznaje się do Maryi, która ostatecznie została nam dana, jako Matka i jako Matka nas ochrania i wspomaga. Oczekiwania wobec naszej Matki zostały zebrane w licznych wezwaniach maryjnych litanii, które określają pola aktywności Maryi i możliwości Jej oddziaływania, jako Matki Jezusa i Matki naszej!
Imię Maryja - ma aż kilkanaście (16) znaczeń i żadne z nich nie jest do końca pewne. Pierwszą kobietą o imieniu Mirjam wspomnianą w Piśmie św. była siostra Aarona (por. Wyj 15, 20). To imię znaczy: umiłowana przez Boga. W prostym tłumaczeniu na język polski - Bogumiła. Tylko kobieta Bogu miła mogła usłyszeć słowa pozdrowienia anielskiego; jeden wielki Boży komplement: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.  
Znany czciciel Maryi św. Bernard z Clairvaux, łączył imię Maryi z nazwą Gwiazdy Polarnej (Stella Maris), położonej w pobliżu północnego bieguna geograficznego i używanej z tego powodu jako punkt orientacyjny w astronawigacji i nawigacji morskiej.
To właśnie patrząc na Maryję chrześcijanin nie traci orientacji, bo kiedy przyzywa z zaufaniem imienia Maryi staje się, jak mówi prorok Izajasz potomstwem Bożego ludu, pobłogosławionym przez Pana; staje się bratem Syna Maryi, które idzie pierwsza w pielgrzymce wiary!
3. Bracia i Siostry! Tu w Piekarach, Maryja jako Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej jest również dla nas punktem orientacyjnym; punktem odniesienia w zmaganiach o takie wartości jak: sprawiedliwość i miłość społeczna. Są to dobra, których deficytu – mimo dokonujących się zmian – ciągle doświadczamy i nieustannie wołamy o większą sprawiedliwość i miłość społeczną.
Realistyczna ocena sytuacji w kraju i na świecie, każe nam stwierdzić, że istniejący deficyt, brak sprawiedliwości i miłości społecznej jest zjawiskiem wykazującym wyjątkową odporność na próby reform, wolę wprowadzania i potrzebę większej sprawiedliwości społecznej. O tych sprawach mówimy tu w Piekarach bardzo konkretnie w czasie pielgrzymek stanowych.
O potrzebie miłości miłosiernej przypomniała nam w sposób bardzo radykalny św. Matka Teresa z Kalkuty, kanonizowana ostatnio przez papieża Franciszka. Jej duchowe córki – Siostry Misjonarki Miłości – posługują w naszej archidiecezji od 1986 r. Matka Teresa podjęła decyzję o powstaniu na Górnym Śląsku domu zakonnego jej sióstr po wizycie w Katowicach w 1986 roku. Będąc w Katowicach, Chorzowie i Piekarach przekonała się, że w górnośląskiej aglomeracji, gdzie koncentruje się aktywność gospodarcza naszego kraju, kumulują się również problemy społeczne i ludzka bieda. Właśnie biedzie i to w skrajnej postaci stawiają tamy Misjonarki Miłości, udzielając pomocy bezdomnym i tym wszystkim, którym nikt już pomóc nie chce, albo z uwagi na przepisy i procedury pomóc nie może. Ważnym wyrazem tej pomocy jest również troską o ich życie duchowe i pomoc w odzyskaniu ludzkiej godności. Niech ofiarna posługa Sióstr Misjonarek Miłości mobilizuje i nas do dzieł miłosierdzia na miarę naszych możliwości.
Bracia i Siostry!   
4.    Dziś tylko ogólnie przedkładamy Matce Bożej sprawy życia, sprawy rodziny, sprawę świętości niedzieli, jej świętowania i sprawy ojczyzny.
Miejmy odwagę bronić życia – od poczęcia do naturalnej śmierci! Warto przypomnieć, co nam napisała na ten temat w liście rok przed swoją śmiercią święta Matka Teresa z Kalkuty.
 „Bóg chce, abym zwróciła się do Was w imieniu nie narodzonych dzieci. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Nie wolno nam niszczyć ani ingerować w ten piękny Boży dar. Dlaczego dzisiaj ludzie boją się małego dziecka? Ponieważ chcą mieć łatwiejsze, bardziej komfortowe życie. Bać się należy jedynie łamania Bożych praw. Jak wielokrotnie mówiłam, tym, co najbardziej niszczy pokój, jest aborcja – ponieważ jeżeli matka może zabić swoje dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem. Ofiaruję wszystkie swoje cierpienia, abyście wybierali życie".
Odrzucamy cywilizację śmierci, wybieramy życie, i opowiadamy się za świętością niedzieli. Wyrażamy nadzieję, że nasz parlament nie zlekceważy 518 tys. podpisów obywateli, którzy opowiedzieli się za ograniczeniem handlu w niedziele. Niedziela służy społeczeństwu i państwu; służy rodzinie i Kościołowi; bez świętowania niedzieli utracimy ostatecznie naszą chrześcijańską i europejska tożsamość. Dlatego musimy szybko dołączyć do tych społeczeństw Europy, które niedzielę mocno zabezpieczyły w swoich konstytucjach.
Nie zapominamy też, że gwarancja wolnych sobót i niedziel została zapisana w porozumieniach społecznych, zwartych w roku 1980. Niech MB Piekarska – nauczy nas świętowania, właściwego przeżywania niedzieli. A was proszę o przykład, zwłaszcza dawany młodym, jak zgodnie z Bożym zamysłem przeżywać niedziele, ten najważniejszy dzień tygodnia, bo często sposób / styl przeżycia niedzieli decyduje o tym jak będzie przeżyty nowy tydzień!
W intencji, aby niedziela stała się znowu „Boża i nasza” składam MB Piekarskiej jako votum mój biskupi krzyż z okazji zbliżającej się 5 tej rocznicy powierzenia mi przez papieża Benedykta posługi pasterskiej w archidiecezji katowickiej (29.10.2011).
Maryjo przyjmij ten dar w dniu Twoich imienin i nie zapominaj o nas; nie zapominaj Górnego Śląska; tego ludu tak Ci wiernego; nie zapominaj tego Kościoła i Jego pasterza oraz jego współpracowników biskupów, kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego i wiernych święckich! Wspieraj zwłaszcza Twoich czcicieli i wszystkich wołających tu o sprawiedliwość i miłość społeczną!
Maryjo, jesteś również Królową Pokoju. Za niedługo, bo 20 września w Asyżu odbędzie się spotkanie międzyreligijne, któremu przewodniczył będzie papież Franciszek. Ojcu Świętemu bardzo zależy na modlitewnym wsparciu w tym dniu ze strony wszystkich Kościołów partykularnych, dlatego prosi, aby w dniu 20 września 2016 był przeżywany jako dzień modlitw w intencji pokoju.
Ojcze Święty – tak będzie Piekarach i w całej archidiecezji katowickiej; całym sercem i modlitwą już wspieramy Twoje starania o pokój.
Bracia i Siostry!
5.    W piekarskim sanktuarium Matka Boża jest matką słuchającą i wysłuchującą naszych próśb i modlitw. Tu czujemy się wysłuchani!
I w naszych międzyludzkich relacjach ważne jest wysłuchanie. Jak tragicznie brzmi skarga – „on/ona mnie już nie słucha”, co ostatecznie oznacza lekceważenie, odrzucenie oraz brak porozumienia, komunikacji.
A komunikowanie oznacza dzielenie się, a dzielenie się wymaga wysłuchania, akceptacji. Wysłuchanie to znacznie więcej niż słuchanie.
Wysłuchanie nigdy nie jest łatwe. Czasami bardziej wygodne jest udawanie głuchego. Wysłuchanie oznacza zwracanie uwagi, wolę zrozumienia, docenienia, szanowania, strzeżenia słowa drugiego, uznanie jego racji.
Umiejętność wysłuchania to ogromna łaska, to dar, o który trzeba prosić, aby następnie uczyć się go realizować (por. Orędzie na Dzień Środków Przekazu Społecznego).
Niech Matka Boża Piekarska, Matka wysłuchująca uczy nas wysłuchiwania drugich, naszych bliźnich. Wysłuchiwanie, to też droga do budowania sprawiedliwości i miłości społecznej oraz pokoju w rodzinach i całym społeczeństwie. Amen.  

  

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media