Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Nadzieja przyszłości

katedra

Abp Skworc: Nadzieja przyszłości

Dziś, w dniu inauguracji nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w liturgii Kościoła wspominamy świętych archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim (Dn 7,10b). W taki sposób prorok Daniel zamknął w słowach wizję wielkiego tłumu mieszkańców nieba, zgromadzonych wokół Przedwiecznego Boga. Oczyma wiary dostrzegamy pośród nich Świętych Archaniołów Gabriela, Michała i Rafała, którzy w dziejach zbawienia spełnili szczególną i ważną rolę Bożych posłańców.
Jak uczy święty Augustyn: „Anioł” oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura – Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem. W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga (KKK 329). Wszyscy święci aniołowie szukają chwały Tego, którego kochają. Wszystkich, których kochają, starają się porwać i zapalić do Jego czci, do Jego uwielbienia, do Jego kontemplacji (św. Augustyn, Komentarz do Psalmu 96, w: J. Salij, Rozmowy ze świętym Augustynem, s. 93).
Dziś, w godzinie tej Eucharystii, święci Aniołowie zapraszają nas do modlitwy uwielbienia Boga i wyrażenia prośby, aby nowy rok akademicki był czasem owocnym i pożytecznym dla uczelni, której na imię Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Drodzy!
Kościół w pełnieniu swego posłannictwa korzysta z tajemniczej i potężnej pomocy aniołów. Podobnie i życie każdego z nas, od dzieciństwa aż do zgonu, jest otoczone – jak wierzymy - ich opieką i wstawiennictwem. Aniołowie pomagają nam zorientować nasze życie na Boga, pomagają nam budować dom naszego życia na właściwym fundamencie, którym jest słuchanie słowa Bożego i wypełnianie go w codzienności.
To, co Kościół mówi pojedynczej osobie o roli aniołów, może też powiedzieć rodzinie, wspólnocie osób; to samo może też powiedzieć akademickiej społeczności, którą tworzą studenci i profesorowie.
Drodzy!
Wiec, Kościół mówi! Święty Michał Archanioł przemawia swym imieniem (Quis ut Deus), iż nic i nikt nie może się równać z Bogiem, nie może Go zastąpić.
Święty Gabriel swoim imieniem wskazuje, że tylko Bóg zbawia.
Zaś Rafał, iż tylko Bóg prawdziwie leczy.
Bracia i Siostry!
Zaprzeczanie tym prawdom, ogłaszanym przez aniołów, może postawić człowieka po stronie diabła i demonów, o których mówiło dziś czytanie z Apokalipsy. Lecz zło, jakiego się dopuścili, już zostało osądzone dzięki mocy Chrystusa, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie strącił władcę tego świata z tronu, a świat i człowieka przywrócił do wspólnoty z Bogiem.
Patrząc z tej perspektywy nie przeraża nas ciemność ludzkiej historii, w której jakże często człowiek oddawał się pod panowanie Złego, Starodawnego Węża, który się zwie diabeł i szatan (Ap 7,9).
Nie przeraża nas, ponieważ Chrystus zwyciężył Złego i daje nam ku obronie przed jego zakusami potężną pomoc przez posługę aniołów, nade wszystko zaś przez swą żywą obecność w Eucharystii Jedynego Zbawiciela Człowieka, który mówi: Nie lękajcie się – Ja jestem z wami aż do skończenia świata.
Nie przeraża nas, ale zachęca do czujności: Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! […] A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje (1 P 8.10-11).
Bracia i Siostry!
Wyznanie wiary, złożone przez Natanaela: Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela! (J 1,49), a później przez świętego Piotra jest dla nas skałą, dającą oparcie naszej wierze, nadziei i miłości. Bóg zstąpił w dzieje człowieka. Posłał swojego Syna, aby zwiastował nam zbawienie i nim nas obdarzył. Dlatego Pismo Święte nie waha się odnieść do Jezusa Mesjasza określenia „anioł” (por. Ml 3,1). „Któż zaprzeczy temu – pyta święty Augustyn – że Chrystus zwiastował nam Królestwo niebieskie? Któż zaprzeczy temu, że Chrystus jest posłany? On sam tyle razy mówił: Nie przyszedłem czynić mojej woli, ale wolę Tego, który Mnie posłał (J 6,38).
Zjednoczeni z Chrystusem – Panem aniołów, pragniemy uczyć się od aniołów – naszych bliźnich w niebie - służenia Bogu, wypełniania Jego woli, posłuszeństwa i miłości.
Zwiastujmy, jak On, zbliżanie się Królestwa Bożego. Stawajmy się ewangelicznym zaczynem dobra, prawdy i miłości tu i teraz, w środowisku akademickim, podejmując z jednej strony posługę myślenia i przekazu wiedzy, a z drugiej obowiązek jej zdobywania.
Dnia 31 lipca br. w Krakowie papież Franciszek stanął jak anioł przed wolontariuszami i powiedział do młodych, że powinni pamiętać o przeszłości narodu, rodziny, o historii swego życia, zaś w teraźniejszości powinna ich cechować: odwaga i śmiałość! I tego można życzyć młodym, którzy rozpoczynają nowy rok akademicki, aby pamiętali o przeszłości, odważnie przeżywali teraźniejszość, a tak postępując staną się nadzieją przyszłości!
  O łaskę wytrwania w chrześcijańskim powołaniu i świadectwie prośmy Jezusa Chrystusa, który za chwilę da nam Siebie jako Chleb aniołów. Amen.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media