Got 0 bytes response, method=default Response decode error Jako dobry chleb dla innych

katedra

Jako dobry chleb dla innych

Jako dobry chleb dla innych.

Homilia Arcybiskupa Katowickiego; Boże Ciało 2017.

Dziś, w czwartek, 60 dni od Wielkiego Czwartku, kiedy przeżywaliśmy tajemnice Wieczernika, przeżywamy uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. W tym dniu wspólnota stołu eucharystycznego przekształca się we wspólnotę wędrującego Ludu Bożego.

Właśnie ten fakt nadaje dzisiejszej uroczystości szczególnego znaczenia i blasku. Można powiedzieć, że Kościół wychodzi dziś do ludzi, do świata z tym, co ma najcenniejszego: z Jezusem Chrystusem, naszą Paschą, który jest Chlebem!  

W liturgii Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej wyraża się w sposób istotna relacja Kościoła do świata. Procesja Bożego Ciała to nie widowisko, nie manifestacja, a ręka Kościoła z Chlebem na dłoni, wyciągnięta do wszystkich, zaproszenie skierowane do każdego człowieka, do migrantów i uchodźców również.

W tej sprawie pouczył nas jednoznacznie św. Jan Paweł II: „Każdy musi przyczyniać się do rozwoju dojrzałej kultury otwartości, która ma na uwadze jednakową godność każdej osoby i należytą solidarność z najsłabszymi, domaga się uznania podstawowych praw każdego migranta. Do władz publicznych należy sprawowanie kontroli nad ruchami migracyjnymi, z uwzględnieniem wymogów dobra wspólnego. Przyjmowanie migrantów winno zawsze odbywać się w poszanowaniu prawa, a zatem, gdy to konieczne, towarzyszyć mu musi stanowcze tłumienie nadużyć”.  

Chrystus a za nim Kościół dobrze wie, że bez chleba nie można żyć. Chleb jest potrzebny człowiekowi i ludzkości, aby żyć i wzrastać, aby odnawiać życie. Ta prawda odnosi się to nie tylko do życia doczesnego, ale także wiecznego.

Dzisiaj Chrystus Eucharystyczny razem z nami przemierza ulice naszych miast, osiedli, wiosek i zagród. Przechodzi naszymi ulicami, które na co dzień tętnią życiem, mija kamienice, mieszkalne bloki, zakłady pracy, sklepy, wystawy z bogatą ofertą dóbr materialnych.

W przestrzeni publicznej – rozlega się wołanie Jezusa: Pozwólcie Mi wejść w wasze życie, w wasz świat. Żyjcie Mną, a będziecie żyli prawdziwie.

Boże Ciało – przypomina przede wszystkim o wydarzeniu Paschy i ją uobecnia. Każda forma spotkania z Eucharystią jest powrotem do wieczernika, do uobecniania tajemnicy męki, śmierci zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Głosimy wtedy, że „Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał Chrystus powróci”.

Idźcie i głoście, to słowa Zmartwychwstałego, polecającego uczniom, aby szli i głosili Dobrą Nowinę. Już przez XXI wieków to polecenie jest wykonywane aż do świadectwa krwi.

Idźcie i głoście.. To hasło trwającego Roku Liturgicznego. Dziś niejako Chrystus przejmuje zdanie swoich uczniów, sam, osobiście wychodzi z wieczernika, aby głosić siebie, prawdę: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.  

Drodzy!

Dziś szliśmy od Kościoła Mariackiego w procesji, aby świadczyć o obecności Zbawiciela, który obiecał, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.. I jest z nami w Eucharystii, w co wierzymy i potwierdzamy stanowczym: Amen.

Zawsze, kiedy celebrujemy Eucharystię – Wielką tajemnicę naszej wiary, Chrystus jest z nami pod postaciami Chleba i Wina, które Duch Święty przemienia w Ciało i Krew Chrystusa, sprawiając, że w naszym wieczerniku jest Pan...

Spotkanie z Nim jest za każdym razem darem, który przyjmujemy, aby nas przemieniał, jak przemienia i buduje nas Chleb. Za chwilę usłyszmy słowa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę”.

Bracia i Siostry!

Jesteście błogosławieni; usłyszeliście zaproszenie na ucztę Baranka i przyszliście. Za chwilę zasiądziemy do uczty i będziemy spożywali Ciało Chrystusa, aby potem tym spotkaniem żyć i ewangelizować; to znaczy przekazywać prawdę, że Jezus żyje. Kto przyjmuje Jezusa trwa z Nim w komunii, przyjmuje też Jego słowa i czyny, ostatecznie przemienia się w Niego.

Mamy uczestnictwo w Nim a On w nas. Na tym polega proces stawania się chrześcijaninem, winniśmy się do Niego upodobnić. W tym trwającym całe życie procesie stajemy się Dziećmi Bożymi; dojrzałymi ludźmi, synami Bożymi, ostatecznie mieszkańcami Domu Ojca.

Bracia i Siostry!

Kto uczestniczy w Eucharystii powinien się stawać jak eucharystyczny chleb i pozwolić się „spożywać” przez wszystkie ludzkie biedy i nędze, duchowe i materialne. Do takiej postawy przekonuje nas wierny sługa Eucharystii brat Albert, dobry jak chleb.

Drodzy!

Wybrał nas Pan, abyśmy byli dobrym chlebem dla innych, dla bliźnich, jako udzielająca się miłość, mocą Eucharystii. To, że dziś razem z Chrystusem szliśmy przez nasze miasto.. jest równocześnie społeczną deklaracją. Bo w centrum tej procesji jest wieczernik i ołtarz, na którym dokonuje się przemiana. To tu powinna się rozpoczynać i nasza przemiana, stawanie się Kościołem, Mistycznym Ciałem Chrystusa!        

Zatem Bracia i Siostry! Idźcie i głoście... Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki!

 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media