Got 0 bytes response, method=default Response decode error Apel Metropolity Górnośląskiego w związku z pierwszym posiedzeniem zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

katedra

Kościół katolicki w województwie śląskim wielokrotnie i jednoznacznie udzielał poparcia sprawie utworzenia samorządowej metropolii, co ostatecznie stało się faktem dzięki decyzjom rządu, parlamentu i Prezydenta RP, który osobiście 4 kwietnia br. w Katowicach złożył podpis pod ustawą.

Dalsze losy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są teraz w rękach 41 samorządów miast i gmin naszego województwa – one zadecydują, kto i jakimi sposobami będzie kładł jej fundamenty, budował jej struktury i zarządzał Metropolią, z którą mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia wiążą uzasadnione nadzieje na poprawę jakości życia najbardziej uprzemysłowionej aglomeracji naszego kraju.

W związku z tymi oczekiwaniami zwracam się do uczestników pierwszego posiedzenia zgromadzenia metropolitalnego, aby pamiętali, że dobro wspólne wymaga, by zaangażowanie w służbę na rzecz jego urzeczywistnienia było pełne; to znaczy nieoparte na okrojonych wizjach, podporządkowanych cząstkowym korzyściom, jakie można z niego czerpać, ale na logice, która dąży do podejmowania coraz szerszej odpowiedzialności (por. encyklika Jana XXIII o współczesnych przemianach społecznych Mater et magistra).

Powstanie Metropolii stwarza historyczną szansę zbudowania nowej jakości relacji społecznych i samorządowych, ukierunkowanych ku przyszłości! Nie wolno jej zaprzepaścić ani storpedować!

Niech świadomość odpowiedzialności za losy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i pamięć o tym, jak wiele nas łączy, towarzyszy jej pierwszemu posiedzeniu!

Wszystkich jego uczestników zawierzam Matce Bożej Częstochowskiej, którą w Piekarach Śląskich czcimy jako Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

                                           

+ Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Katowice, uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia 2017 r. 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media