Got 0 bytes response, method=default Response decode error Dziękujemy Królowej Rodzin za matczyne działanie i oddziaływanie.

katedra

Homilia Arcybiskupa Katowickiego; Kazachstan; Szczucińsk 2017.

1. Kościół potrzebował wiele czasu, aby dojść do pełnej prawdy o człowieku tak wyjątkowym, jakim jest Maryja, Dziewica Niepokalana, odsłaniająca pierwotny, najgłębszy zamysł Boga wobec każdej istoty ludzkiej.

Kościół - już w swoich apostolskich czasach-pochylał się w postawie kornej medytacji nad biblijnym „znakiem” Niewiasty obleczonej w słońce (por. Ap 12, 1n). I wpatrywał się z wiarą w serce Matki Zbawiciela - w serce Matki Kościoła. Niejako pokłosiem tej refleksji było odkrycie prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Prawda ta wyraża niezachwianą pewność wiary i przekonania Kościoła, czyli Ludu Bożego Nowego Przymierza, że Maryja - nazwana przez archanioła Gabriela w chwili Zwiastowania „Pełną łaski” - istotnie była całkowicie przeniknięta łaską Bożą. Odtąd Kościół naucza z mocą, że Maryja została ubogacona od pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnej świętości, której źródłem jest Chrystus. Dzięki temu Maryja jest odkupiona w sposób jeszcze wznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna. Bóg Ojciec, Maryję Niepokalaną, bardziej niż wszystkie inne osoby stworzone, napełnił wszelkim błogosławieństwem... na wyżynach niebieskich... w Chrystusie (por. Ef 2, 6). Racją tego wywyższenia Maryi w przywileju niepokalanego poczęcia było Jej „posłuszeństwo wiary”, wypowiadane słowami: Oto Ja służebnica Pańska niech mi się stanie według Twego słowa oraz całożyciową postawą bezgranicznego zaufania Bogu, dla którego nie ma nic niemożliwego (por. Łk 1, 37-38). To także racje uzasadniające tytuł Maryi – Królowa!

2. W dniu, kiedy w liturgii Kościoła celebrujemy imieniny Maryi, Matki Bożej, Biskup Archidiecezji NMP w Astanie, ustanawia w tym miejscu, tu w Szczucińsku sanktuarium pod wezwaniem MB Królowej Rodzin. Wydaje się to być logiczną konsekwencją doświadczania opieki Maryi przez tutejszy Kościół, który dzisiaj pod szczególną opiekę oddaje Jej rodzinę Kościoła i wszystkie rodziny.

To działanie jest również znane Kościołowi w Polsce. Jest spójne z doświadczeniem Archidiecezji Katowickiej, że Matka Boża – czczona i wzywana – jako Matka, Gospodyni, Królowa, nie odmawia swojej opieki; co byłoby zaprzeczeniem zleconej Jej przez Syna z wysokości krzyża opieki nad Jej braćmi i siostrami, których uosabiał apostoł Jan.

W Archidiecezji Katowickiej – która obejmuje przemysłowe serce Polski – Maryjne sanktuarium znajduje się w rzeczywiście w jej centrum, w miejscowości Piekary Śląskie, gdzie z woli papieża Jana Pawła II czczony jest Obraz MB, jako Matki Sprawiedliwości Społecznej. Do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – przybywają pielgrzymi indywidualni, we wspólnotach rodzinnych i parafialnych. Najbardziej znane są dwie pielgrzymki – gromadzące każdorazowo do 100 tysięcy pątników – mężczyzn i kobiet.

Wyrażam nadzieję, że w przyszłym roku – arcybiskup Tomasz – przybędzie do tego sanktuarium, aby razem z nami prosić Maryję o Jej skuteczne orędownictwo w sprawach rodzinnych i społecznych; o rozszerzenie Królestwa Syna Maryi.

Wyrażam radość i satysfakcję z faktu, że Boża Opatrzność tak pokierowała sprawami w Szczucińsku, iż kapłan archidiecezji katowickiej – ks. Rafał – mógł być narzędziem materialnego i duchowego budowania tego sanktuarium.

Arcybiskupowi, Kapłanom, Osobom Życia Konsekrowanego i Wiernym Świeckim gratuluje tego dzieła, przez które mocniejsze i skuteczniejsze będzie macierzyńskie oddziaływanie Maryi, przez które tutejsze rodziny będą się stawały coraz bardziej Domowymi Kościołami.

3. „Posłał Bóg anioła Gabriela... do Dziewicy;  A dziewicy było na imię Maryja”. Ona otrzymała również polecenie, aby Synowi nadała imię Jezus! Te słowa słyszeliśmy w Ewangelii.

Imię osoby ma w Biblii zawsze wielkie znaczenie. A zawołanie po imieniu oznacza zawsze bliską relację.

My również zostaliśmy w imię Boga w Trójcy Jedynego ochrzczeni... "nie dano nam żadnego innego imienia... W którym możemy być uratowani... tylko imię Jezusa Chrystusa..."  (Ap 4, 12).

Przywołanie imienia oznacza łączność z wzywanym i jest wyrazem bliskości. Kto świadomie przywołuje Maryję, ten przyznaje się do Maryi, która ostatecznie została nam dana, jako Matka i jako Matka nas ochrania i wspomaga. Oczekiwania wobec naszej Matki zostały zebrane w licznych wezwaniach maryjnych litanii, które określają pola aktywności Maryi i możliwości Jej oddziaływania, jako Matki Jezusa i Matki naszej!

Imię Maryja - ma aż kilkanaście (16) znaczeń i żadne z nich nie jest do końca pewne. Pierwszą kobietą o imieniu Mirjam wspomnianą w Piśmie św. była siostra Aarona (por. Wyj 15, 20). To imię znaczy: umiłowana przez Boga. W prostym tłumaczeniu na język polski - Bogumiła. Tylko kobieta Bogu miła mogła usłyszeć słowa pozdrowienia anielskiego; jeden wielki Boży komplement: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. 

Znany czciciel Maryi św. Bernard z Clairvaux, łączył imię Maryi z nazwą Gwiazdy Polarnej (Stella Maris), położonej w pobliżu północnego bieguna geograficznego i używanej z tego powodu jako punkt orientacyjny w astronawigacji i nawigacjimorskiej.

To właśnie patrząc na Maryję chrześcijanin nie traci orientacji, bo kiedy przyzywa z zaufaniem imienia Maryi staje się, jak mówi prorok Izajasz potomstwem Bożego ludu, pobłogosławionym przez Pana; staje się bratem Syna Maryi, które idzie pierwsza w pielgrzymce wiary!

4. Bracia i Siostry! Tu w Szczucińsku, Maryja jako Królowa Rodzin będzie dla was punktem orientacyjnym; punktem odniesienia w zmaganiach o takie wartości jak zachowanie małżeńskiej przysięgi wierności, trwałości małżeństwa i rodziny; troski o każde poczęte i urodzone życie oraz o to, aby każde małżeństwo i rodzina stawały się Domowy Kościołem, w którym każde dziecko nauczy się dwóch podstawowych relacji, odniesień do Boga i drugiego człowieka, do bliźniego. Tak rodzina staje się szkołą prospołecznych postaw, ważnych w każdym społeczeństwie, ważnych dla każdego państwa.  

Realistyczna ocena sytuacji w świecie, każe nam stwierdzić, że wszędzie potrzeba takich właśnie rodzin, które są pierwszym uniwersytetem, uczącym człowieka relacji miłości i szacunku do każdego człowieka.

Bracia i Siostry!

Mając taką Opiekunkę jak Maryja, miejcie odwagę bronić życia – od poczęcia do naturalnej śmierci! Warto przypomnieć, co napisała na ten temat w liście rok przed swoją śmiercią święta Matka Teresa z Kalkuty.

 „Bóg chce, abym zwróciła się do Was w imieniu nie narodzonych dzieci. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Nie wolno nam niszczyć ani ingerować w ten piękny Boży dar. Dlaczego dzisiaj ludzie boją się małego dziecka? Ponieważ chcą mieć łatwiejsze, bardziej komfortowe życie. Bać się należy jedynie łamania Bożych praw. Jak wielokrotnie mówiłam, tym, co najbardziej niszczy pokój, jest aborcja – ponieważ jeżeli matka może zabić swoje dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem. Ofiaruję wszystkie swoje cierpienia, abyście wybierali życie".

Odrzucamy więc cywilizację śmierci, wybieramy życie, co jest również położeniem tamy wszelkiemu terroryzmowi, który zbiera obfite żniwo w różnych krajach świata.

Bracia i Siostry!

W szczucińskim sanktuarium Matka Boża jest matką słuchającą i wysłuchującą naszych próśb i modlitw. Tego możecie być pewni! Tu będzie się czuli wysłuchani!

I w naszych międzyludzkich relacjach ważne jest wysłuchanie. Jak tragicznie brzmi skarga – „on/ona mnie już nie słucha”, co ostatecznie oznacza lekceważenie, odrzucenie oraz brak porozumienia, komunikacji.

A komunikowanie oznacza dzielenie się, a dzielenie się wymaga wysłuchania, akceptacji. Wysłuchanie to znacznie więcej niż słuchanie.

Wysłuchanie nigdy nie jest łatwe. Czasami bardziej wygodne jest udawanie głuchego. Wysłuchanie oznacza zwracanie uwagi, wolę zrozumienia, docenienia, szanowania, strzeżenia słowa drugiego, uznanie jego racji.

Umiejętność wysłuchania to ogromna łaska, to dar, o który trzeba prosić, aby następnie uczyć się go realizować (por. Orędzie na Dzień Środków Przekazu Społecznego).

Niech Matka Boża Królowa Rodzin, jako Matka słuchająca uczy was wzajemnego wysłuchiwania się w małżeństwach i rodzinach, wysłuchiwania drugich, naszych bliźnich.

Wysłuchiwanie, to droga pokoju w rodzinach i całym społeczeństwie, wszak jak stwierdził Jan Paweł II – komunikacja jest warunkiem pokoju.

Niech to sanktuarium w Szczucińsku – bogate ofertą formacyjna dla narzeczonych, małżeństw i rodzin – przedstawianą tu od lat przez Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie – umacnia was w budowaniu – pod opieką Królowej Rodzin – Rodziny Rodzin, czyli Kościoła.

Amen. 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media