Got 0 bytes response, method=default Response decode error Wolność… dobrowolnym uzależnieniem się od światła prawdy

katedra

Wolność… dobrowolnym uzależnieniem się od światła prawdy

37 Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka; 2017.09.30 

Bracia i Siostry!

1. Witam serdecznie na 37 pielgrzymce KWC. Jej początki są związane z osobą Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który podejmując spuściznę górnośląskich apostołów trzeźwości (ks. Jan Ficek, ks. Jan Kapica, bł. ks. Józef Czempiel) oraz biorąc po uwagę sytuację rodzin i całego społeczeństwa, we wrześniu 1957r. ogłosił Krucjatę Trzeźwości (60 lat).

Przez trzy lata jej istnienia, ponad 100 tys. dorosłych Polaków podjęło dar dobrowolnej abstynencji dla ratowania rodziny i społeczeństwa, ostatecznie Ojczyzny przed zalewem pijaństwa. Ówczesna władza zlikwidowała to dzieło w miesiącu trzeźwości, w sierpniu1960r.

W roku 1978 – na początku pontyfikatu, Jan Paweł II wypowiedział następujące słowa „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła” (23.10.1978r).

W odpowiedzi - Ks. Blachnicki jako syn Kościoła i przyjaciel Papieża, odpowiedzialny za Ruch Światło-Życie postanowił w powołać dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest głęboko ewangelizacyjne i profilaktyczne zarazem; wszak Ewangelia uzdrawia i wyprowadza z uzależnień.

Członkami KWC są przede wszystkim osoby należący do Ruchu Światło-Życie, które przez kilka lat formowane były katechumenalnie; jednak do KWC zaproszeni są wszyscy ludzie dobrej woli, zatroskani o wolność i moralność naszego społeczeństwa - Narodu.

Wiemy, że w Ruchu Światło-Życie wychowuje się człowieka zintegrowanego, który stanowi całość (zmysły, uczucia, rozum, wola i najgłębsze Ja). Bo człowiek zintegrowany łatwiej podejmuje decyzję o trzeźwości i abstynencji od alkoholu z miłości do Boga i do ludzi uzależnionych.

W podręczniku Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ksiądz Blachnicki napisał : {KDK 24 mówi, „iż człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z Siebie samego”. Odkrycie prawdy, że przez bezinteresowny dar z siebie człowiek staje się prawdziwie wolny, ukazuje nam drogę do wolności (…)Jest to droga Krzyża Chrystusowego . (…) Krzyż, jako symbol dobrowolnej ofiary z miłości, jest bowiem ostatecznie jedyną droga do skutecznego wyzwalania innych.} (rozdział III ,punkt 7).

Dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka od wielu lat ma wpływ na odnowę duchową i moralną naszego społeczeństwa i Narodu, poprzez modlitwę o wolność i trzeźwość, post - ofiarę własnej abstynencji, jałmużnę wyrażająca się w przebaczeniu ludziom uzależnionym krzywd, które nam zadali, stawiając jednak winowajcom jasne i czytelne granice.

2. Bóg przez KWC wyzwala nas też od wszelkiego lęku, abyśmy byli gotowi stawać w Prawdzie o nas samych, o naszych relacjach z Bogiem i ludźmi.  Blachnicki w podręczniku KWC mówił : „Wolność w najgłębszej swej istocie nie jest całkowita niezależnością, lecz dobrowolnym uzależnieniem się od światła prawdy.” (rozdział III, punkt 4).

Dlatego działanie KWC ma również charakter głęboko edukacyjny. Uczy dojrzałych postaw, brania odpowiedzialności za siebie, innych ludzi, Kościół i Ojczyznę. Członkowie i kandydaci tego dzieła sami dają przykład kreatywnego życia w abstynencji innym ludziom, przepracowują swoje emocje i trudne życiowe sytuacje korzystając z Bożej i ludzkiej pomocy. Przez to mogą tworzyć szczęśliwsze rodziny, środowiska kultury trzeźwości i abstynencji. Tworzą zdrowe wspólnoty rówieśnicze, które chronią ludzi od subkultur i uciekania przed problemami życiowymi w alkohol, inne używki czy uzależniające zachowania.

KWC jest obecna w naszych diecezjach, parafiach, miejscach pracy, uczelniach, szkołach, rodzinach. Duszpasterze trzeźwości, apostołowie trzeźwości mogą zaprosić ich do współpracy docierając do konkretnych grup mając w nich prawdziwych Świadków Wolności Człowieka i ludzi rozumiejących dobrowolną abstynencje jako dar dla Nich samych jak i dla ich otoczenia.

Drodzy, należący do KWC,

3. Bóg zapłać wam za wasze zaangażowanie i świadectwo; dziękuję za przełamywanie fałszywych przekonań o tym, że powszechność dostępności do alkoholu ostatecznie usprawiedliwia jego używanie i nadużywanie.

Czcigodny Sługa Boży Franciszek polecał Nam tworzyć sieć Stanic, wspólnot, które podejmują szereg działań na polu profilaktyki i pomagania ludziom, którzy utracili wolność. Podejmować wysiłek prowadzenia rekolekcji Ewangelii Wyzwolenia, w których głosi się orędzie wyzwolenia w Jezusie Chrystusie, a także tworzy się wspólnoty Krucjaty dla wspomagania uzależnionych i grupy Anonimowych Alkoholików dla tych, którzy upadli pod ciężarem uzależnienia, aby mieli wsparcie od osób podobnie jak Oni borykającymi się z uzależnieniem.

Tak się składa, że nasze spotkanie odbywa się niejako bezpośrednio po Narodowym Kongresie Trzeźwości, który zgromadził wiele podmiotów życia społecznego, aby wszystkich zachęcić do troski o trzeźwość. Jako owoc trzydniowych obrad otrzymaliśmy przesłanie – Ku trzeźwości Narodu, które podkreśla odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu i wyraża oczekiwanie, że każda z wymienionych instytucji uczciwie podejmie to, co należy do jej podstawowych zadań.

Przesłanie kończy się stwierdzeniem, że „Nawet najlepsze prawo czy najbardziej profesjonalne programy profilaktyczne i terapeutyczne nie zadziałają „własną mocą”, czyli w sposób automatyczny. Potrzebni są ludzie, którzy – ofiarnie, mądrze i wytrwale kochając – podejmą służbę w tym zakresie”.

Bracia i Siostry,

Nie umniejszając wartości zapisanych w przesłaniu słów, trzeba podkreślić ważność i wartość świadectwa; waszego świadectwa trzeźwości i abstynencji. Mówi łacińskie powiedzenie: exempla trahunt… przykłady przekonują…

Przekonują w nurcie rekolekcje ewangelizacyjnych dla ludzi z różnymi problemami życiowymi, w ramach dni skupienia a nawet w ramach działania Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego Fundacji „Światło-Życie” w Katowicach (erygowany 7.11.1994r). Podejmuje On wiele zadań z zakresu profilaktyki jak i pomagania ludziom uzależnionym i ich rodzinom, ludziom w różnych życiowych kryzysach.   

Drodzy,

Jestem przekonany, że Bóg otacza ludzi Krucjaty ”murem ognistym” (1 czytanie), jest z wami w walce o trzeźwość, o wolność wewnętrzną, aby ostatecznie nowa Jerozolima - Kościół wypełnił się ludźmi wolnymi, bo ku wolności wyswobodził nas Chrystus!

Dokonało się to w chwili, kiedy został wydany w ręce ludzi, co stało się Misterium Paschalnym, zapowiedzianym w dzisiejszej Ewangelii.

Ponawiamy to Misterium Paschalne w tajemnicy Eucharystii w tym katedralnym wieczerniku, aby Chrystus nas wyswobodził; i uwolnił niewolników grzechu pijaństwa.

Dziękujemy za naszego Zbawiciela! On śmierć zwyciężył a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media