Got 0 bytes response, method=default Response decode error “Weźmijcie Ducha Świętego”. Bierzmowania w archidiecezji katowickiej

katedra

“Weźmijcie Ducha Świętego”. Bierzmowania w archidiecezji katowickiej

bierzmowanieW archidiecezji katowickiej – od kwietnia do czerwca - trwa cykl bierzmowań uczniów trzecich klas gimnazjów. Szafarzami sakramentu są wyłącznie biskupi, a do przyjęcia sakramentu Ducha Świętego przystępuje prawie 100% uczniów trzecich klas gimnazjów.

Abp Wiktor Skworc, bp Marek Szkudło, bp Adam Wodarczyk oraz abp senior Damian Zimoń, udzielają sakramentu bierzmowania młodzieży ostatnich klas gimnazjów. Do tego, kolejnego sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego przystępuje prawie 100% gimnazjalistów.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa przez cały okres nauki w gimnazjum. Uczniowie podczas katechezy szkolnej zdobywają wiedzę dotyczącą wiary, która pomaga w jeszcze lepszym przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu. Gimnazjaliści uczestniczą także w spotkaniach w parafiach. Są one organizowane w małych grupach i prowadzone przez animatorów. Animatorzy grup, to zaangażowani w życie parafii młodzi ludzie wywodzący się ze wspólnot działających przy parafiach – zwłaszcza z Ruchu Światło-Życie oraz KSM. W formację młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania angażują się również katecheci świeccy oraz nadzwyczajni Szafarze Komunii św. To właśnie oni wprowadzają młodych w tajemnice wiary, przybliżane w liturgii Kościoła. 

Od kilku lat stałym elementem przygotowania do bierzmowania, stały się wyjazdowe, trzydniowe rekolekcje gimnazjalistów. Są one organizowane w archidiecezjalnych domach rekolekcyjnych i cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony młodzieży, która - w składanych świadectwach - podkreśla, że rekolekcje dały im doświadczenie, i przeżycie Kościoła jako wspólnoty wiary, i modlitwy.

W przygotowaniu do bierzmowania uczestniczą także rodzice młodzieży, którzy są proszeni m.in. o zaangażowanie się podczas liturgii sakramentu. Organizuję się także spotkanie dla rodziców i świadków bierzmowania.

Po Eucharystii, w czasie której udzielany jest sakrament bierzmowania, młodzież otrzymuje od szafarza sakramentu pamiątkową książkę. Aktualnie ewangelię św. Marka z inspirującymi młodych do refleksji komentarzami. Otrzymują również krzyże, jako znak przynależności do Chrystusa.

Biskupi udzielający gimnazjalistom sakramentu bierzmowania zachęcają ich także do tego, aby włączyli się w wolontariat, we wszystkie formy czynienia dobra, a zwłaszcza w działalność grup, które są przy ich parafiach. Jest to najczęściej Ruch Światło-Życie i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Mówi się również bierzmowanym o ich odpowiedzialności za losy ewangelizacji i potrzebie ich otwartości na głos powołania do wyłącznej służby Ewangelii. Jako „kontynent” do zdobycia wskazuje się przestrzeń elektronicznych mediów społecznościowych, gdzie powinni być obecni jako uczniowie Jezusa. Zachęca się ich do pomocy misjonarzom. 

W trwającym „sezonie” bierzmowań Biskupi będą posługiwać w 180 parafiach archidiecezji (na 320 istniejących), w których udzielą młodzieży gimnazjalnej sakramentu bierzmowania. Sakrament Ducha Świętego przyjmie ponad 12 tys. młodych ludzi. Jak podkreśla metropolita katowicki abp Wiktor Skworc „w ten sposób chcemy być bliżej młodzieży przystępującej do tego sakramentu, ale także chcemy być bliżej całej wspólnoty parafialnej, która świętuje te wydarzenie jako ponowienie Pięćdziesiątnicy”.

Bierzmowana młodzież jest również zaproszona na Święto Bierzmowanych z okazji wspomnienia patrona młodzieży – św. Stanisława Kostki. Świętowanie to ma charakter pielgrzymki dziękczynnej za przyjęty sakrament do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. W tym roku odbędzie się ona w sobotę 16. września br. o godz. 9.30. Będzie to zarazem uroczyste rozpoczęcie pracy formacyjnej w parafiach z młodzieżą po bierzmowaniu (zgodnie z zaleceniami II Synodu Archidiecezji Katowickiej).

A w październiku br. przewidziane są po raz pierwszy rekolekcje dla młodzieży po bierzmowaniu.

Warto jeszcze dodać, że podczas Mszy św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania zbiera się ofiary na Fundusz Stypendialny im. bł. Emila Szramka, który udziela stypendiów zdolnej a niezamożnej młodzieży.

ks.sk

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media