Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Sprawowanie władzy winno być służbą bliźniemu

katedra

Abp Skworc: Sprawowanie władzy winno być służbą bliźniemu

B96F87D5 5700 441E A03D E4D8C06ADC36- By skutecznie pomnażać dobro wspólne dzisiaj potrzeba nie koncentracji władzy, ale służby. Warunkiem zaś niezbędnym ludzkiej służby jest wolność – powiedział metropolita katowicki podczas Eucharystii za Ojczyznę w Święto Niepodległości w katowickiej katedrze.

 

Kontynuując tę myśl hierarcha powiedział, że chodzi o „wolność ofiarowania własnego życia”. - Ta wolność rodzi się tylko z nadziei złożonej w Synu Człowieczym, który jest obecny pomiędzy ludźmi nie jako ten, który zasiada za stołem, ale jako ten, który służy – dopowiedział abp Skworc.

Podczas homilii metropolita górnośląski wymienił też trudne sprawy z którymi spotyka się władza i którym musi stawić czoła. Zaliczył do nich m.in. korupcję. - Prawi ludzie to klucz do rozwiązania sprawy korupcji i innych trudnych spraw, który wskazuje i będzie wskazywał Kościół – apelował.

Abp Skworc zwrócił także uwagę na zmieniające się struktury władzy. Zaznaczył jednak, że fundamentem zmian muszą być służący w nich „ludzie prawych sumień”. - Ludzie, którzy nie godzą się na „bylejakość” życia publicznego, serwowanie sloganów ze strony partii politycznych; ludzie nieakceptujący fałszywego przekonania, że za pomocą zła można zbudować dobro. Ludzie, potrafiący oceniać konkretne działanie z punktu widzenia dobra wspólnego – dodał hierarcha.

Metropolita katowicki przypominając naukę papieży św. Jana Pawła II z encykliki Sollicitudo rei socialis oraz Benedykta XVI z encykliki Deus Caritas est zaznaczył, że „wkład Kościoła w politykę polega na tym, że przypomina on, iż istotą relacji społecznej jest relacja międzyosobowa, w której struktury socjo-polityczne jedynie pośredniczą”.

Abp Skworc przypomniał także naczelną zasadę Katolickiej Nauki Społecznej, którą jest troska o dobro wspólne. – Dobro wspólne stanowi cel i sens: tak istnienia państwa, jak i poszczególnych, wchodzących w jego skład struktur – mówił. Podkreślił, że jest ono wartością, która „łączy się z przeżywaniem państwa i społeczeństwa, a zwłaszcza z jego budowaniem „od dołu”. Przypomniał także, że „coraz głębsze przeżywanie służby rodzi coraz głębszą odpowiedzialność”.

- W 99 rocznicę odzyskania niepodległości prosimy o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny (…). Prosimy także o światło Bożego Ducha, roztropność i prawość serca dla wszystkich sprawujących władzę – mówił na początku Eucharystii ks. Łukasz Gaweł, proboszcz parafii katedralnej.

W Eucharystii udział wzięli przedstawiciele rządu w osobie ministra Witolda Bańki, sekretarz stanu w ministerstwie energii oraz pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorz Tobiszowski jak również sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Michał Wójcik. Na Mszy św. modlił się także Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego oraz prezydenci śląskich miast. Byli także parlamentarzyści z województwa śląskiego. W katedrze był także obecny przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Podczas Eucharystii modlili się także radni miasta Katowice oraz członkowie sejmiku województwa śląskiego oraz członkowie korpusu dyplomatycznego województwa śląskiego, instytucji administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, dyrekcja regionalna Lasów Państwowych, przedstawiciele świata nauki i kultury, zakładów pracy i związków zawodowych. W katedrze nie zabrakło także przedstawicieli służb mundurowych. Wśród nich był dowódca Garnizonu „Bytom”, komendant wojewódzki Policji w Katowicach, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor okręgowy Służby Więziennej, komendant śląskiego oddziału Straży Granicznej, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, dyrektor Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Uroczystość uświetniły też kompanię honorowe: Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Byli także obecni kombatanci oraz przedstawiciele klas wojskowych. Oprócz katowickich biskupów pomocniczych w katedrze był także obecny bp Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego diecezji katowickiej Marian Niemiec.

Eucharystia w katowickiej katedrze rozpoczynała obchody 99 rocznicy odzyskania Niepodległości. Po niej uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie odbył się Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców pod pomnikiem oraz pokaz sprzętu wojskowego.

PRZECZYTAJ HOMILIĘ KSIĘDZA ARCYBISKUPA

ks.sk

Zdjęcia: Krzysztof Gawor

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media