Got 19995 bytes response, method=default Response decode error Metropolita katowicki powołał Radę Kapłańską oraz Kolegium Konsultorów

katedra

Metropolita katowicki powołał Radę Kapłańską oraz Kolegium Konsultorów

image031

Nieszporami w kaplicy kurii metropolitalnej rozpoczęło się spotkanie Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. Obydwa gremia dzisiaj rozpoczęły swoją działalność w nowym składzie.

Rada Kapłańska, to niejako senat biskupa reprezentujący prezbiterium diecezji – mówił do zgromadzonych księży ks. Adam Pawlaszczyk, oficjał sądu metropolitalnego w Katowicach. W swoim wystąpieniu przypomniał także, że Kolegium Konsultorów, które jest częścią Rady Kapłańskiej zastąpiło w roli senatu Kapitułę Katedralną. – Kolegium, wraz z promulgacją nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego w 1983 r., przejęło wszystkie funkcje, poza liturgicznymi, Kapituły Katedralnej – wyjaśniał ks. Pawlaszczyk.

Zwracając się do księży metropolita katowicki abp Wiktor Skworc pytał natomiast o stan duszpasterski archidiecezji katowickiej. Zastanawiał się nad kondycją duchowieństwa i wiernych. Zwrócił uwagę na ważne elementy budujące m.in. tożsamość kleru archidiecezji katowickiej. – Na szczeblu diecezji akcentujemy Mszę św. Krzyżma, czy doroczną pielgrzymkę z okazji Dnia Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa – mówił hierarcha.

Przypomniał też zebranym, że chciałby z przynajmniej roczną częstotliwością spotykać się z każdym z Dziekanów, „aby jeszcze lepiej poznać specyfikę dekanatu, poszczególnych parafii”.
Nakreślając plan pracy Rady Kapłańskiej abp Skworc zapowiedział, że przyjdzie się im zmierzyć z takimi zagadnieniami jak kapłan a katecheza, gdyż „każdy kapłan powinien mieć kontakt z młodzieżą, z nauczycielami”.
Abp Skworc przypomniał także kapłanom, że istotną rolę w duszpasterstwie diecezjalny odgrywa wczesna Komunia św. – Chcemy promować ten zwyczaj, aby nie zaniknął w naszych parafiach – mówił.
Metropolita górnośląski dotknął też tematu diakonów stałych. Stwierdził, że należą do hierarchicznego Kościoła, co jednak nie oznacza, że powinni być w każdej parafii. Zwrócił natomiast uwagę na fakt, że w każdej parafii powinni być Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.
Abp Skworc przypomniał także duszpasterzom, że „powinni wspierać i promować wszystko to, co dobre”. – Popierajmy ruchy i stowarzyszenia. Należy przy tym jednak uważać na inicjatywy, które nie mają poparcia ze strony Kościoła – dodał.
W swoim przemówieniu do kapłanów metropolita katowicki zastanawiał się także nad kondycją seminarium duchownego. – Wprowadziliśmy już dawno to, czego teraz wymagają dokumenty kościelne. Mamy rok propedeutyczny. Ta praktyka na pewno nie ulegnie zmianie – zaznaczył. Abp Skworc dodał także, że powołania to „nasza największa troska”. Zaapelował do księży, aby ci odnawiali nabożeństwa pierwszoczwartkowe, podczas których będzie miała miejsce modlitwa o powołania i za powołanych.
W czasie posiedzenia abp Skworc powołał także Kolegium Konsultorów, do którego należy wykonywanie zadań doradczych powierzonych przez biskupa diecezjalnego oraz zespół proboszczów do spraw administracyjnego usuwania lub przenoszenia proboszczów. Zadaniem tego ostatniego zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego jest opiniowanie spraw dotyczących przenoszenia lub usuwania proboszczów.
W skład Rady Kapłańskiej wchodzi 37 członków. Część z nich otrzymała mandaty z urzędu, a część z nominacji lub wyboru. Kolegium Konsultorów tworzy natomiast 9 członków spośród katowickiego duchowieństwa.

Do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej należą:

 • Bp Marek Szkudło
 • Bp Adam Wodarczyk
 • ks. Piotr Berger
 • ks. Zdzisław Brzezinka
 • ks. Roman Chromy
 • ks. Jan Ficek
 • ks. Łukasz Gaweł
 • ks. Grzegorz Hawel
 • ks. Piotr Kędzior
 • ks. Zygmunt Klim
 • ks. Tomasz Kopczyk
 • ks. Edward Kopka
 • ks. Michał Kowalski
 • ks. Janusz Lasok
 • ks. Tomasz Mandrysz
 • ks. Marcin Niesporek
 • ks. Andrzej Nowicki
 • ks. Michał Orlik
 • ks. Marek Panek
 • ks. Adam Pawlaszczyk
 • ks. Mirosław Pelc
 • ks. Jacek Plech
 • ks. Karol Płonka
 • ks. Jan Smolec
 • ks. Wojciech Solik
 • ks. Józef Szklorz
 • ks. Grzegorz Śmieciński
 • ks. Bogusław Świech
 • ks. Dariusz Walencik
 • ks. Janusz Wilk
 • ks. Grzegorz Wita
 • ks. Arkadiusz Wuwer
 • ks. Adam Zakrzewski
 • ks. Piotr Żymańczyk
 • o. Emil Pacławski OFM
 • o. Bartłomiej Sumera OP

Członkowie Kolegium Konsultorów:

 • Bp Marek Szkudło
 • Bp Adam Wodarczyk
 • ks. Roman Chromy
 • ks. Łukasz Gaweł
 • ks. Marek Panek
 • ks. Adam Pawlaszczyk
 • ks. Jan Smolec
 • ks. Dariusz Walencik
 • ks. Grzegorz Wita

ks.sk

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media